Vacatures
Vervulde opdrachten

Senior Programmamanager

Vervuld

Functie omschrijving

Onze klant zoekt een programma manager voor het programma Forms (in het domein Mail). In de functie zijn de volgende zaken belangrijk: - omgevingsmanagement (o.a. directieleden en L2), - aansturen van deelprojectleiders, - het inrichten van het programma en een deelproject en als laatste managen van de afhankelijkheden met andere projecten (complex).
Programma manager, die de sturing van het programma doet in opdracht van de Directeur Mail. De programmamanager managet de omgeving (inclusief Directie Domestic Banking NL), stuurt de deeelprojecten aan, stuurt het Vooronderzoek van Release 2 aan en zorgt voor het afdichten van de afhankelijkheden (Forms heeft afhankelijkheden met een aantal grotere andere projecten).

Verantwoordelijkheden
(vb. budget en aansturing medewerkers):
Gehele programma, incl budget, planning, resources etc. Stuurt de Sponsor Board en de Program Board aan en dus de deelprojectleiders.

Functie eisen

Algemene kennis/ervaring:
Programma Manager, Zware projectmanager. Ervaring in omgevingsmanagement, aansturen van deelprojectleiders, IT kennis (het programma heeft een zware IT component).

Technische kennis/ervaring (Rangschik naar belangrijkheid):
1. IT affiniteit (webbased technieken)
2. Kanalen en productenadmininistraties kennen en de afhankelijkheden managen
3. Aansturen van COPAFITH projectleiders

Persoonskenmerken (Rangschik naar belangrijkheid):
1. Strak kunnen sturen op resultaten
2. Verschillende partijen (kanalen en producten) op 1 lijn krijgen/houden
3. Alle stakeholders kunnen meenemen in traject

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Ilse Kiwiet
© InterimOne 2017 Powered by OTYS Recruiting Technology 

Contact

© InterimOne B.V. Molenpad 3 - 7 1016 GL Amsterdam 020 - 514 1404
info@interimone.com KvK nr. 52451038 BTW nr. 8504.50.974B01